GEOTERRA GTO

GEOTERRA LOGO

ROHOŽE GEOTERRA GTO

Lídr stavebního průmyslu v oblasti bezpečnosti a kvality.

Nejbezpečnější a nejúspornější přístup na dané stanoviště. Rychlá a snadná manipulace, pro rozmístění rohoží a jejich instalaci není třeba těžkého zařízení – pro pracovníky je to mnohem bezpečnější. Rohože GEOTERRA® jdou snadno odstranit a lze je znovu použít , na těžší rohože z kompozitu HDPE a dřeva. Náklady na životní cyklus rohoží jsou přitom nízké.

 

Geoterra1Geoterra2Geoterra3

 

Nejlepší kvalita v oblasti stavebních rohoží

Proč si zboží pronajímat, když jej můžete vlastnit? Na trhu jednoduše neexistují žádné jiné stavební rohože, které nabízí tak vysoký výkon při tak nízkých nákladech, a s tak snadnou a univerzální instalací.

 

Typická použití

Přístupové cesty a podložky na stanoviště

Rychle postavené přístupové cesty a pracovní plošiny na měkkém terénu pro stavební nebo údržbová vozidla a zařízení. Rohože GEOTERRA® s vysokou pevností v ohybu fungují dobře na měkkých půdách - i u silně naložených nákladních vozidel či zařízení.

Ochrana trávníku

Chraňte trávník při dočasném přístupu. Rohože GEOTERRA® umístěné na trávu chrání trávník před vyježděním kolejí a poškozením způsobeným provozem vozidel a zařízení. Design otevřené struktury rohože umožňuje slunečnímu záření / vlhkosti dosáhnout chráněného trávníku. Ideální pro práci v terénu a na inženýrských sítích a pro přístup z důvodu údržby.

Trvalý přístup do chráněných oblastí

K ekologicky citlivým oblastem lze přistupovat s minimálním narušením a my jdeme touto cestou. Rohože GEOTERRA® umožňují přirozený růst trávy díky své otevřené struktuře.

„Plovoucí“ ATV cesty

Řešením pro lehká až středně těžká vozidla a zařízení mohou být plovoucí cesty bez výplně, které mají minimální dopad na stav půdy. Ideální v oblastech s omezenými nebo nákladnými celkovými zdroji.

Přesun přes mokrou měkkou půdu

Naše rohože jsou vhodné i pro přesun vozidel a zařízení přes extrémně mokrou půdu v nezastavěných nebo mokřadních oblastech.

Ochrana kořenů stromů

Ochrana kritické zóny kořenů stromu před poškozením způsobeným naloženým stavebním vozidlem.

Pokrytí tvrdého povrchu

Ochrana tvrdého povrchu při přechodu mezi zpevněnými a nezpevněnými oblastmi.

Přístup přes písek a problematickou půdu

Pokrytí písku a jiných měkkých půd pro bezpečný přístup s těžkým zařízením. 

Chodníky, Heliporty a pracovní podložky

Vytvořte přenosné chodníky a heliporty ve vzdálených oblastech pro dočasnou výstavbu. Vybudujte krátkodobé nebo dlouhodobé pracovní podložky a pracovní plochy, kde jsou omezené nebo nákladné celkové zdroje - například v provozech spojených s ropou, plynem nebo větrem.

Trakční podložky

Omezte přenos bláta ze staveniště. Pokryjte trávník nebo bahnité oblasti, abyste zabránili uvíznutí stavebních a údržbových vozidel.

 

Pro více informací a konkrétní poptávku využijte náš kontaktní formulář.